funkcionalna medicina

  U razumijevanju uzroka nastanka bolesti i liječenju kompleksnih, kroničnih bolesti i stanja funkcionalna medicina ima 6 glavnih obilježja po kojima je jedinstvena:

  1. Proučava međudjelovanje gena pojedinca i njegove okoline

  Jedan od ciljeva u funkcionalnoj medicini je razumjeti na koji način međusobni odnos genotipa svakog pojedinca i njegova okolina stvaraju njegov jedinstveni biokemijski fenotip te na temelju tih saznanja osmisliti ciljanje intervencije koje će korigirati te „slabe točke“ pojedinca.

  2. Nastoji djelovati preventivno

  Važna odrednica funkcionalne medicine je nastojanje da se štetni biokemijski putevi prepoznaju na vrijeme te da se na njih djeluje „uzvodno“ kako bi se, umjesto da se blokiraju štetni učinci krajnjih metabolita, spriječila njihova prekomjerna proizvodnja.

  3. Sustavni pristup temeljen na znanjima iz biokemije i fiziologije

  Znanje biokemije i fiziologije je iznimno važno jer je cilj identificirati kako se neravnoteža u određenim biološkim sustavima može manifestirati na ostalim dijelovima tijela. U funkcionalnoj medicini promatramo koliko je kod pojedinca „uspješna“:

  • apsorpcija hranjivih tvari
  • obrambeni mehanizmi organizma,
  • proizvodnja energije i biotranformacija (detoksikacija)
  • Stanična komunikacija i transport tvari
  • Strukturalna funkcija i sl.

           Na temelju međuodnosa tih komponenti kreiraju se holistički modaliteti terapije kako bi se tijelo dovelo u ravnotežu.

  4. Koristi terapijske protokole temeljene na znanstvenim dokazima

  Praktičari funkcionalne medicine imaju širok raspon terapijskih protokola za postizanje optimalnog zdravlja te koriste principe i tradicionalne i komplementarne i alternativne medicine. Fokus je na prilagođenoj i terapijskoj prehrani, kombiniranju dodataka prehrani i ljekovitog bilja čije je djelovanje dokazano znanstvenim studijama, adekvatnoj tjelovježbi, tehnikama upravljanje stresom te upotrebi lijekova ukoliko za time postoji potreba.

  5. Razumijevanje cjelokupne priče klijenta

  Koristeći razne strukturirane upitnike praktičar funkcionalne medicine ima za cilj otkriti sve značajne životne događaje u životu klijenta (počevši od rođenja, pa čak i prije) koji su doveli do razvoja bolesti i stanja, a sve kako bi stekao cjelokupni uvid u zdravstveno stanje.  Ovakav pristup omogućuje da se klijent čuje, stvara se terapijski odnos, proširuju se spektar terapijskih mogućnosti i poboljšava suradnja između klijenta i praktičara.

  6. Fokus je uvijek na klijentu

  Praktičari funkcionalne medicine surađuju s klijentom na pronalaženju najprihvatljivijeg plana koji će uravnotežiti i optimizirati temeljne probleme u tijelu.  Budući da je klijent aktivni sudionik, ciljevi koji se, u suradnji s njime,  pritom postavljaju su uvijek dostižni. Drugim riječima, nećete postati niti veganski redovnik niti će meditirati cijeli dan. Vi ste kao klijent u fokusu, kao i vaši ciljevi – zajedno s praktičarom jednostavno definirate pozitivne promjene kojih ćete se moći pridržavati.