Endometrioza je kronična ginekološka hormonalna bolest koje je definirana pojavom tkivnih lezija prouzrokovanih rastom tkiva nalik endometriju maternice van maternice, najčešće unutar trbušne šupljine, iako se lezije mogu nalazi i u udaljenim organima. Endometrioza zahvaća 10% žena reproduktivne dob te su procjene kako 196 milijuna žena oko svijeta pati od ove bolesti. Ona je povezana s ozbiljnim, ponekad teškim simptomima uključujući kroničnu bol u zdjelici, dizmenoreju i dispareuniju. Najozbiljnija posljedica endometrioza je zasigurno neplodnost koja zahvaća 30% oboljelih.  

  Uzrok i razvoj endometrioze još su predmet istraživanja. Dok se povijesno smatralo kako je endometrioza posljedica retrogradne menstruacije i metaplazije, danas sve više vjeruje takozvanoj genetsko-epigenetskoj teoriji razvoja. Jedan ključni čimbenik u ovoj teoriji je crijevni mikrobiom.

  Danas postoje jasni dokazi koju ukazuju na složenu, obostranu interakciju između endometrioze i crijevnog mikrobioma.

  Tako je sindrom iritabilnog kolona češći kod pacijentica s endometriozom, a s druge strane hormonalni disbalansi prouzrokuju smetnje crijevnog mikrobioma. Laboratorijske i kliničke studije otkrile su specifične promjene u crijevnom mikrobiomu pacijentica s endometriozom.

  No, danas još ne znamo da li su ove povezanosti uzročno-posljedične naravi i koji je smjer utjecaja između crijevnog mikrobioma i endometrioze. Ali je zato jasno kako  prisutnost određenih bakterijskih vrsta pogoduje, a drugih vrsta štiti od razvoja endometrioze.  

  Koji mehanizmi su odgovorni za ovu povezanost?

  Jedan bitan mehanizam se tiče imunološke funkcije crijevnog mikrobioma. Nova istraživanja pokazala su kako je crijevni mikrobiom ključan za imunologiju sluznice, u prevenciji spolno-prenosivih bolesti (HIV), ali i neplodnosti i ginekoloških bolesti. Smatra se kako postojanje subkliničke kronične upale unutar sluznica ženskog spolnog sustava doprinosi patogenezi endometrioze. Uravnotežen crijevni mikrobiom može regulirati imunosni sustav što dovodi do bolje kontrole kroničnih upala sluznica reproduktivnih organa.

  Drugi bitan mehanizam je endokrinološka funkcija crijevnog mikrobioma. Danas opravdano smatramo crijevni mikrobiom pravim endokrinološkim organom jer njegovi metaboliti, odnosno biokemijski signali koje odašilja u organizam, utječu na sve organe i organske sustave našeg tijela, slično kao što to čine naša hipofiza, štitnjača ili gušterača.

  Crijevni mikrobiom ključan je za regulaciju spolnih hormona, posebice estrogena. Ovaj učinak ostvaruje kroz sekreciju beta-glukuronidaze, enzima koji dekonjugira estrogen i konvertira ga u njegov aktivni oblik. No, crijevni mikrobiom nije samo ključan za regulaciju estrogena, već i drugih spolnih hormona posebice androgena i inzulina koji su također ključni za razvoj endometrioze.

  Crijevni mikrobiom ima i zaštitnu ulogu u razvoju endometrioze. Istraživanja su pokazala kako bakterije koje fermentacijom vlakana proizvode kratkolančane masne kiseline (engl. SCFA) eksperimentalno smanjuju rast endometrijskih lezija.  

  Upravo zato je sve veći fokus znanstvene i stručne zajednice na crijevnom mikrobiom u kontekstu bolesti povezanih s metabolizmom estrogena, bilo u dijagnostici ili liječenju ove bolesti. Istraživanja ukazuju kako postoji profil crijevnog mikrobioma povezan s endometriozom te stoga određene sastavnice crijevnog mikrobioma mogu služiti kao biomarkeri ove bolesti, posebice u ranoj fazi bolesti.  

  Još veća nada leži u terapiji crijevnog mikrobioma u liječenju endometrioze

  Danas je pacijenticama dostupna isključivo simptomatska terapija. Istraživanja razmatraju primjenu probiotika i prebiotika u liječenju endometrioze, pa čak i fekalnu transplantaciju, čime se pokušava iskoristiti endokrinološki i imunološki potencijal crijevnog mikrobioma.

  Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizirala povezanost između crijevnog mikrobioma i endometrioze, posebice uzročno-posljedično priroda ovog odnosa, danas znamo kako je crijevni mikrobiom kod endometrioze izmijenjen u smislu specifičnog profila crijevnog mikrobioma kod pacijentica s endometrioze.

  Uz pomoću GYNOBIOM možemo evaluirati preklapanje Vašeg crijevnog mikrobioma s ovim profilom i odrediti Vaš rizik za razvoj endometrioze. Tako možete ne samo raditi na Vašem crijevnom mikrobiomu s ciljem smanjivanja rizika, već i pratiti Vaš uspjeh tijekom dugotrajnog procesa liječenja.


  • Chadchan SB, Popli P, Ambati CR, Tycksen E, Han SJ, Bulun SE, Putluri N, Biest SW, Kommagani R. Gut microbiota-derived short-chain fatty acids protect against the progression of endometriosis. Life Sci Alliance. 2021;4(12):e202101224.
  • García-Peñarrubia P, Ruiz-Alcaraz AJ, Martínez-Esparza M, Marín P, Machado-Linde F. Hypothetical roadmap towards endometriosis: prenatal endocrine-disrupting chemical pollutant exposure, anogenital distance, gut-genital microbiota and subclinical infections. Hum Reprod Update. 2020;26(2):214-246.
  • Amro B, Ramirez Aristondo ME, Alsuwaidi S, Almaamari B, Hakim Z, Tahlak M, Wattiez A, Koninckx PR. New Understanding of Diagnosis, Treatment and Prevention of Endometriosis. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 31;19(11):6725.
  • Laschke MW, Menger MD. The gut microbiota: a puppet master in the pathogenesis of endometriosis? Am J Obstet Gynecol. 2016 Jul;215(1):68.e1-4. doi: 10.1016/j.ajog.2016.02.036.
  • Leonardi M, Hicks C, El-Assaad F, El-Omar E, Condous G. Endometriosis and the microbiome: a systematic review. BJOG. 2020 Jan;127(2):239-249. doi: 10.1111/1471-0528.15916.
  • Kovács Z, Glover L, Reidy F, MacSharry J, Saldova R. Novel diagnostic options for endometriosis – Based on the glycome and microbiome. J Adv Res. 2021 Feb 5;33:167-181.
  • Svensson A, Brunkwall L, Roth B, Orho-Melander M, Ohlsson B. Associations Between Endometriosis and Gut Microbiota. Reprod Sci. 2021 Aug;28(8):2367-2377.
  • Shan J, Ni Z, Cheng W, Zhou L, Zhai D, Sun S, Yu C. Gut microbiota imbalance and its correlations with hormone and inflammatory factors in patients with stage 3/4 endometriosis. Arch Gynecol Obstet. 2021 Nov;304(5):1363-1373.
  • Ata B, Yildiz S, Turkgeldi E, Brocal VP, Dinleyici EC, Moya A, Urman B. The Endobiota Study: Comparison of Vaginal, Cervical and Gut Microbiota Between Women with Stage 3/4 Endometriosis and Healthy Controls. Sci Rep. 2019 Feb 18;9(1):2204.
  • Talwar C, Singh V, Kommagani R. The gut microbiota: a double-edged sword in endometriosis†. Biol Reprod. 2022 Oct 11;107(4):881-901.
  • Koninckx PR, Fernandes R, Ussia A, Schindler L, Wattiez A, Al-Suwaidi S, Amro B, Al-Maamari B, Hakim Z, Tahlak M. Pathogenesis Based Diagnosis and Treatment of Endometriosis. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Nov 25;12:745548.
  • Chadchan SB, Popli P, Ambati CR, Tycksen E, Han SJ, Bulun SE, Putluri N, Biest SW, Kommagani R. Gut microbiota-derived short-chain fatty acids protect against the progression of endometriosis. Life Sci Alliance. 2021 Sep 30;4(12):e202101224.
  • Huang L, Liu B, Liu Z, Feng W, Liu M, Wang Y, Peng D, Fu X, Zhu H, Cui Z, Xie L, Ma Y. Gut Microbiota Exceeds Cervical Microbiota for Early Diagnosis of Endometriosis. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Dec 7;11:788836.
  • Baker JM, Al-Nakkash L, Herbst-Kralovetz MM. Estrogen-gut microbiome axis: Physiological and clinical implications. Maturitas. 2017 Sep;103:45-53. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.06.025.

  Sva prava pridržana.