funkcionalna medicina

  Sasvim je jasno, u svijetu se sve više zdravstvenih radnika odmiče od redukcionističkog pristupa karakterističnog za konvencionalnu medicinu u kojem se kompleksni biološki sustavi „seciraju u dijelove“ da bi se bolje razumjeli i primiču holističkom pristupu zdravlju gdje se čovjeka promatra kao cjelina, a ne zbroj dijelova.  Pritom vrijedna saznanja medicine i farmakologije i dalje imaju na značenju, no moderan je stav da je bolest signal neravnoteže u organizmu koju je moguće povratiti.

  Nema sumnje,  konvencionalna medicina je nezamjenjiva kod akutnih stanja i infekcija, no u slučaju kroničnih bolesti puko otklanjanje simptoma, bez da se tretira uzrok stanja, ne daje dugoročne rezultate.

  Upravo zbog i kao odgovor na ograničenja tradicionalne, ali i alternativne medicine, u medicini su se  razvili novi pravci. Tako je razvoj integrativne medicine bio logični slijed ovog novog holističkog viđenja zdravlja, nakon čega je slijedio i razvoj funkcionalne medicine.

  Funkcionalna i integrativna medicina imaju isti cilj

  Iako oba pristupa imaju brojne (holističke) sličnosti i predstavljaju sinergiju medicinske znanosti i prirodne zdravstvene skrbi, postoje i važne razlike između njih.  Pritom treba znati kako ovdje nikako nije riječ o natjecanju niti se smatra da je jedan pristup bolji od drugih, već da su u igri dvije discipline s jednako važnim holističkim pristupu zdravlju i istim ciljem dugotrajnog rješenja problema.

  Ipak, do tog cilja praktičari integrativne odnosno funkcionalne medicine dolaze malo drugačijim putem – dok će se u integrativnoj medicini integrirati više terapijskih modela u jedan kako bi se postigao boljitak, u funkcionalnoj medicine će fokus biti na otkrivanju što je to u našem tijelu uopće dovelo do nastanka simptoma i kroničnih stanja te pokušati „u korijenu“ riješiti problem.

  Karakteristike integrativne medicine

  Pojednostavljeno, integrativna medicina ujedinjuje znanja tradicionalne, konvencionalne medicine s komplementarnim i  alternativnim modalitetima tretiranja bolesti za koje postoje znanstveni dokazi o blagodati.  Akupunktura, joga i upotreba ljekovitog bilja su samo neki od primjera terapija koja nadopunjuju tradicionalnu medicinu u integrativnom pristupu.

  Praktičari integrativne medicine na temelju detaljne osobne i obiteljske povijesti dogovaraju terapiju u suradnji s klijentom,  birajući prirodne i minimalno invazivne terapije. U postizanju najboljih rezultata,  posebna važnost se pridaje načinu života i prehrambenim navikama,  a sve sa svrhom postizanja ravnoteže uma, duha i tijela.

  Karakteristike funkcionalne medicine

  Funkcionalna medicina velik dio osnovne filozofije holističkog pristupa dijeli s integrativnom medicinom, no pritom promatra genetiku i biokemiju, okolinu i životni stil pojedinca da otkrije uzrok bolesti. Praktičari funkcionalne medicine uz standardne laboratorijske testove koriste i one karakteristične isključivo za ovo područje, a sve, kako bi otkrili koje neravnoteže u sustavima poput neravnoteže u hormonima, problema u probavnom sustavu ili radu imunološkog sustava dovode do razvoja bolesti. 

  Otkrivši uzrok, praktičari funkcionalne medicine u suradnji s klijentom rade na njegovom otklanjanju i to pomoću prilagođene i terapijske prehrane, kombiniranja dodataka prehrani i ljekovitog bilja čije je djelovanje dokazano znanstvenim studijama, adekvatne tjelovježbe, tehnika upravljanja stresom te upotrebi lijekova ukoliko za time postoji potreba.

  Baš kao u  integrativnoj, i u funkcionalnoj medicini, velik je značaj na holističkom pristupu zdravlju, uspostavljanju partnerskog odnosa između praktičara i klijenta, prevenciji nastanka bolesti i uspostavljanju prirodne ravnoteže organizma.  Dok funkcionalna medicina to čini pokušavajući pronaći i sasjeći uzrok problema, integrativna medicina,  olakšava problematiku integrativnim pristupom. Mnogi praktičari, u dogovoru s klijentom, kombiniraju funkcionalnu i integrativnu medicinu.